Håb i Psykiatrien

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sortedam Dossering 81, kl., 2100 København Ø - CVR 39527871

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.haabipsykiatrien.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 58848, 25848) og kontooverførsel (Reg.2150 Konto 4395521891)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen og udlodning til aktiviteter, som går under foreningens formål. Foreningen ønsker at skabe øjeblikke af glæde og håb for psykiatriske patienter og udlodder på baggrund af ansøgninger, midler til aktiviteter, som sigter mod dette.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04290