Geel MTB Sporlaug

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Landfogedvej 1, 2400 København NV - CVR 39229331

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.70676) og kontooverførsel (Reg. 5323 Konto 0249553)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse, og forbedring af de offentlige Mountainbike spor i Geels Skov, i samarbejde med Naturstyrelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03559