Fyens Valgmenighed

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Grønløkkevej 8d, 5000 Odense C - CVR 34136327

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 523355) og kontooverførsel (Reg. 2370 Konto 6297340423)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Fyns Valgmenighed og de aktiviteter der foregår ud fra kirken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04397