Furesø Skatepark

12-04-2022

Kontaktoplysninger

Bringebakken 88, 3500 Værløse - CVR 39680882

Indsamlingsperiode

Fra den 13. april 2021 til den 12. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2252 Konto 6897510942)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af skatepark på flyvestationen i Værløse.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til aktiviteter for unge på skateboard, løbehjul og BMX.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03510