Frederiksborg Gymnasium og HF

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød - CVR 29553963

Indsamlingsperiode

Fra den 18. oktober 2021 til den 31. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook, Instagram), på fysiske morgensamlinger, på elevrådsmøder, klassemøder, pr mail til forældre og lokale potentielle arbejdsgivere (fx kirker).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.815425) og kontooverførsel (Reg.3543 Konto 12868502)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af små skoler i bjergene i det nordlige Vietnam ultimo 2021 og 2022. Samtidig støttes centre for udsatte børn og unge i Hanoi. Hvis sidstnævnte ikke kan gennemføres, går støtten til førstnævnte skoler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04036