Frankies Pizza ApS - Bedre Psykiatri Ungdom

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25 kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Bedre Psykiatri Ungdom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05171