Formidlingscenter Fisk og Fjord Rørvig

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Strædet 18, 4581 Rørvig - CVR 41711906

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.651997)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og vedligeholdelse af Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig (FFFR).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03657