Foreningen The Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller (Dagmar Commandery of Denmark)

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Sølvgade 102, st. th., 1307 København K - CVR 40742433

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sosjdenmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 387000) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 12997647).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for start og opbygning af et Center of Excellence in Pediatric Palliative Care.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til hjælp til terminalt syge børn i Danmark.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hjælp til kræftsyge børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03771