Foreningen Human Rise

14-12-2022

Kontaktoplysninger

Skaffervej 7, 3. tv., 2400 København NV - CVR 42824690

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2021 til den 14. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.humanrise.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13344418)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Human Rise vedtægtsbestemte formål §3:
”3.1 Det er foreningens primære formål at arbejde for, at personer ramt af sygdom – på tværs af diagnoser – og med behov for afklaring af arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag får en værdig og effektiv behandling i jobcentersystemet. Det er foreningens sekundære formål at yde støtte til børn af sygdomsramte forældre der er eller har været i jobcenter forløb.
3.2 Det primære formål søges opnået ved etableringen af et sekretariat, der kan yde rådgivning og støtte til personer i jobcenter forløb. Sekretariatet skal drives ved en kombination af frivilliges og lønnede ansattes/konsulenters indsats.
3.3 Det sekundære formål søges opnået ved at tilbyde positive arrangementer og events til børn af sygdomsramte forældre der er eller har været i jobcenter forløb, således der kan skabes et frirum for børnene.
3.4 Foreningens drift skal finansieres gennem fundraising, gennem donationer fra virksomheder og privatpersoner, medlemskontingenter samt overskud fra salg af merchandise.
3.5 Human Rise er en socialøkonomisk almennyttig forening som hverken helt eller delvist har profit som en del af sit formål.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04233