Foreningen Afhængighed og Samfund - støtteforening for Silkeborg Dagsbehandling og Behandlingscenter Søby Park

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Solsortevej 1, 3., 8600 Silkeborg - CVR 42409049

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (lwww.afhaengighedogsamlund.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 177448) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13266662)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at give økonomisk udsatte personer med afhængigheds problematikker behandling, siden efterbehandling, for deres afhængighed.
Der anvendes ligeledes penge på administration, web-hosting, revisor etc.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doners til en lignende forening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03835