Foreningen af 8. januar 2021

10-02-2022

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 99, 2300 København S - CVR 42067342

Indsamlingsperiode

Fra den 11. februar 2021 til den 10. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.larsloekke.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5545 Konto 6299180296)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift, aktiviteter, udvidelse og events i ”det politiske mødested”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03339