Fonden Støberierne

17-10-2022

Kontaktoplysninger

Industrivej 10, 3000 Helsingør - CVR 42020575

Indsamlingsperiode

Fra den 18. oktober 2021 til den 17. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.919590) og kontooverførsel (Reg.7136 Konto 1058820)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for realisering og etablering af Støberierne i Helsingør - en indendørs platform for streetbaserede aktiviteter for børn, unge og voksne. Derudover skal Støberierne være en platform for en lang række kulturelle aktiviteter som madlavning, dans, musik og kunst Der skal være et særligt fokus på den støttende funktion til sårbare og udsatte unge, der i dag ikke er en del af foreningslivet. Støberierne er et non-profrit initiativ.

Indsamlingsområde

Landsækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04051