FONDEN BØRNEHJÆLPSDAGEN AF 6. MAJ 1904

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 7, 2300 København S

www.bhd.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via online donationer på hjemmeside www.bhd.dk, SMS, Facebook/Google, andre onlineportaler samt via events og arrangementer.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for anbragte børn og unge i Danmark igennem aktiviteter og events, der styrker deres selvværd og udvikler deres kompetencer. De indsamlede midler anvendes desuden til ”Drømmebanken”, der opfylder personlige drømme for det enkelte barn, samt drømme der vedrører en hel institution. De indsamlede midler anvendes herudover til ”Børnenes IT-fond”, der uddeler bærbare computere til anbragte børn og unge i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00524