Farums Juletræ

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Nordtoftevej 7, 3520 Farum - CVR 40876391

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og aviser.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.372616) og kontooverførsel (Reg.2413 Konto 439*8775878)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at styrke fællesskabet i Farum by i forbindelse med det årlige juletræs arrangement.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste års arrangement omkring juletræstænding, herunder indkøb af nye lyskæder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04057