Ephemera Collecive

17-11-2022

Kontaktoplysninger

Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiksberg - CVR 41199628

Indsamlingsperiode

Fra den 18. november 2021 til den 17. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13033021)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgivelse af videnskabeligt tidsskrift.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til hjemmeside og udgivelse af tidsskrift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04184