Egenvirksomhed.nu

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Castenschioldsvej 1, 8270 Højbjerg - CVR 38828088

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 622588)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til iværksætteri blandt mennesker på integrationsydelse eller kontanthjælp, julehjælp bestående af basisfødevarer til værdigt trængende, flygtninge, hjemløse m.v. samt støtte til flygtningehjælp i bred forstand (tøj, tæpper, fødevarer og logistik m.v.).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04636