Egense Friskole & Naturbørnehave

11-06-2022

Kontaktoplysninger

Kystvej 52, 9280 Storvorde - CVR 43017217

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2022 til den 11. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 70702) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1019332).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Friskole og børnehus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04929