EAA Earth Advocates Association

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Majdal 22, 2770 Kastrup - CVR 36000708.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.eaango.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 68622) og kontooverførsel (reg. 5321, konto 0000253146).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitær bistand til uddannelse og kapacitetsopbygning af børn og unge i vigtigheden af skoven, dens funktioner og skoven som kulturenhed og dermed bindeledet mellem fortiden, nutiden og fremtiden.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Centro de Educatíon Ambiental.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til skovrejsning og skovbevarelse efter tidligere skovbrande.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04824