Dyrenes Alliance

25-06-2022

Kontaktoplysninger

Esromgade 15, 1. 1. 2200 København N - CVR 31951860

Indsamlingsperiode

Fra den 26. juni 2021 til den 25. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.98521, 339066) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 0010292506)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningen og foreningens aktiviteter og kampagner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03728