DR – Giro 413

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Emil Holms Kanal 20, 2300 København S - CVR 62786515

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via radio og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.724413) og kontooverførsel (Reg.3100 Konto 7000413)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreninger og organisationer, der laver aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år i Danmark. Midlerne skal gå til projekter/aktiviteter e.l. der udelukkende gør en indsats for børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04496