DK Vikarservice ApS

13-06-2022

Kontaktoplysninger

Kochsgade 31D, 1., 5000 Odense C - CVR 41939524

Indsamlingsperiode

Fra den 30. maj 2022 til den 13. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.superdysten.dkvikarservice.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 70605960) og kontooverførsel (Reg. 9280 konto 1940458737).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CoolUnite, og CoolUnites formål der indsamles i forbindelse med CoolUnite og NOVA FM's "SUPERDYSTEN".

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04808