Det Kærlige Måltid S/I

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Dyrehavevej 35, 8000 Aarhus C - CVR 39695227

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.detkaerligemaaltid.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.31254) og kontooverførsel (Reg.7110 Konto 2389450)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens drift, såsom marketingsmaterialer, hjemmeside, emballage, forklæder, råvarer m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04297