Den Hellige Bispemartyr Klement af Roms Kirke - Den Russisk Ortodokse Kirke udenfor Rusland

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Hjortshøj Møllevej 59, 8530 Hjortshøj - CVR 36366729   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 5959876) og kontooverførsel (Reg.7120 0001339679) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirken og menighedens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04127