Den Blå Planet - Danmark Akvarium

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.denblaaplanet.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Den Blå Planet, Danmarks Akvariums arbejde med forskning og naturbevaring. Herunder kampen for et hav uden plastik og midler til dyrehold til Den Blå Planet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00547