Danstrup Hegn Sporlaug

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Veksebovej 14, 3480 Fredensborg - CVR 42039853

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 7956HD)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling og drift af MTB sporet i Danstrup Hegn i samarbejde med Naturstyrelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03322