Dansk Ornitologisk Forening

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 138, 1620 København V

www.DOF.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.DOF.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens arbejde med at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.

DOF arbejder i Danmark og internationalt for:

  • Formidling af fugleoplevelser i naturen
  • Indsamling og udbredelse af viden om fugle
  • Beskyttelse af fugle og borbedring af deres levesteder
  • Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00396