D S U LANDSFORBUNDET

15-06-2022

Kontaktoplysninger

Ramsingsvej 30, 2500 Valby - CVR 11508715.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. marts 2022 til den 15. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dsu.net) og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 570658) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 0000248618).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05684.