CSM Midt Nord, S/I

14-06-2022

Kontaktoplysninger

Nørreport 26, st.8000 Aarhus C - CVR. 34979235

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.csm-danmark.dk) og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til aktiviteter voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen. Aktiviteter der skaber betydningsfulde fællesskaber og heler sårene efter seksuelle overgreb. Herunder åben café/værested, selvhjælpsgrupper, kreativt værksted, musikværksted og aktiviteter ud af huset. F.eks. en årlig sommerlejr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03084