CareForOthers

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 297827) og kontooverførsel (Reg. 5470 konto 3630343).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af en brønd i Ghana.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet projekt som kan hjælpe de trængende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05284.