Bov sogn - menighedsråd

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Padborgvej 40A, 6330 Padborg - CVR 25451872

Indsamlingsperiode

Fra den 22. november 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.82049) og kontooverførsel (Reg.7910 Konto 1846826)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Bov Sogns julehjælp til uddeling af mad, tøj og julegaver til økonomisk trængte familier med bopæl i sognet.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til diakonale formål i Bov Sogn, herunder indkøb af dagligvarer og hjælp til konfirmation samt ferier for trængte familier med bopæl i sognet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04198