BørnSulter

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vesterskoven 8, 9550 Mariager - CVR 29563497

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.børnsulter.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for nødhjælpsarbejde i Nepal og Tanzania. Arbejdet er fokuseret på hjælp til børn som lever i ekstrem fattigdom via familiehjem, fadderskab og skolehjælp. I Tanzania er der yderligere opført selvhjælpscenter som centrerer om at skabe hjælp til selvhjælp

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00605

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1