BØRNECANCERFONDEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vester Farimagsgade 1, 3. 1606 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donations-modul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, TV, radio, annoncering i dag/ugeblade, direct-mail, telemarketing samt indsamling lokalt af frivillige og virksomheder. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for støtte til børn med kræft, forskning og information herom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00439