Børne Hjernecancer Foreningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Dronning Elisabeths Allé 10, 2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.boernehjernecancer.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for forskning og behandling inden for hjernekræft der rammer børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00403