Ateistisk Selskab

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 169, 2500 Valby - CVR 33099339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ateist.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.78472) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13063117)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglig drift, kampagner og Folkemødet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04311