Ali Zaib Foundation

19-08-2022

Kontaktoplysninger

Hedegrænsen 8, 2605 Brøndby - CVR 39571897

Indsamlingsperiode

Fra den 20. august 2021 til den 19. august 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via sociale medier (Facebook), brochurer og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 144176) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 4019308642)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for blodbank i Pakistan, som har til formål hjælpe børnene, der brug for som følge af sygdom thalassaemir, emophil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03298