ZEBRA A/S

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Strandgade 71, 1401 København K - CVR 15690488

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg i alle Tiger butikker landet over.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03474