Yduns Have ApS

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Alstrup 2, 8305 Samsø - CVR 38401645

Indsamlingsperiode

Fra den 14. oktober 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Coop Crowdfunding) og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 53355) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1021452).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af flere træer og buske til den fællesskabsejede gård vi driver, samt hegn og plast til etablering.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til endnu flere træer eller dyrere træer og diverse andre grønne tiltag på gården.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03996.