Wolt Danmark ApS

24-12-2021

Kontaktoplysninger

Lygten 39, 2400 København NV - CVR 37540447

Indsamlingsperiode

Fra den 28. november 2021 til den 24. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.wolt.com), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3401 Konto 001333670)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Psykiatrifonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04212