Vores Asylbørn

30-08-2021

Kontaktoplysninger

Korsgade 19, kl., 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 31. august 2020 til den 30. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20343) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 72534906)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til asylbørn. Herunder legetøj, mad, tøj, advokat bistand, transport til møder med advokat, mobil abonnement, domæne samt udgifter forbundet med indsamlingstilladelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02703