Viborg Trail Arena

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Skottenborg 12, 8800 Viborg - CVR 36836474

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.viborgtrailarena.dk), sociale medier (Facebook) og skiltning ved sporstart.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.19888)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til materialer, maskinleje, forplejning og vedligeholdelse af MTB spor i og omkring Viborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03742