VeteranSupport.dk

30-09-2021

Kontaktoplysninger

H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør – CVR 39646404

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.veteransupport.dk), sociale medier (Facebook), merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.16772)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte veteraner og de efterladte i samarbejde med andre organisationer og foreninger. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne overførsel til Danmarks Veteraner. I tilfælde af, at der er et over-skydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fremtidige løbende arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03028