Veteranfonden

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Teglgårdsvej 38, 2920 Charlottenlund - CVR 39727773

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (veteranfonden.dk og engagefestival.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 474930) og kontooverførsel (Reg. 5013 konto 1553898).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tre musik arrangementer Engage i 2021 i København og Skive.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes i overensstemmelse med Fodens formål jf. vedtægternes punkt 3.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03779