Veteraners Levevilkår

23-08-2021

Kontaktoplysninger

Møllevangen 27, 6840 Oksbøl

CVR: 41570229

Indsamlingsperiode

Fra den 24. august 2020 til den 23. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 30498542) og konto overførsel (Reg. 6235 Konto 0760347922)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for veteraner. Herunder til materialer og reparation af maskiner, brændstof og kørsel med veteraner til og fra psykiatrisk afdeling samt besøg til dem. Mad, drikke ved hjælpeopgaver og under åbning i Grotten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02701