Vestkenyas Venner

14-06-2021

Kontaktoplysninger

Stadionvej 9, 6760 Ribe

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 14. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vestkenyasvenner.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 35350) og kontooverførsel (Reg. 9738 Konto 2176432)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fødevarer til landsbyerne Kanyakoo og Kagwena Mochiewo i Vestkenya, samt skolepenge til 50 skolebørn fra landsbyen Kanyakoo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02652