Vestegnens kattehjælp

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Vestegnens kattehjælp, Lindehaven 47, 2630 Taastrup

CVR. 40605754

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://vestegnenskattehjalp.wixsite.com/website), online indsamlingsplat-form, sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vildtlevende/ejerløse katte på Københavns Vestegn. Herunder indfange, dyrelægetjekke, neutralisere, øremærke og videreformidle kattene til nye hjem. De katte, som ikke egner sig til formidling, genudsættes efter forudgående aftale med foderværter, så vidt muligt dette kan lade sig gøre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02251