Venligboerne Randers

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Adonisvej 33, 8960 Randers SØ – CVR 37174718

Indsamlingsperiode

Fra den 1.januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.venligboerne-randers.dk), sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.12413, 260060) og kontooverførsel (Reg.9283 Konto 0000564990)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle virke, herunder bl.a. indkøb til foodbank, køb af reservedele til cykler/computere der skal istandsættes, økonomisk støtte til husleje/driftsomkostninger, kørselsfradrag til frivillige o.l.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03076