VEDANHJEMMET ( INFANTS ORPHANAGE.)

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Paltholmterrasserne 71E, 3520 Farum

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børnene på Vedan hjemmet i Nigeria. Herunder kost, skolegang, medicin og hospitalsophold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02490