Varde Kommune

01-10-2021

Kontaktoplysninger

Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde   

CVR. 29189811

Indsamlingsperiode

Fra den 2. oktober 2020 til den 1. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved, at Varde Kommune, Garnisonerne i Varde Kommune, Varde Handel og Varde Kasernes Venner opstiller indkøbsvogne, som folk kan lægge ting i og ved donationer via MobilePay (Nr.374979)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til indkøb af gaver og fremsendelse af gaver til udsendte soldater, som er udsendt af kommunens garnisoner.

Indsamlingsområde

Varde og opland.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02773