Valby Judoklub

06-07-2021

Kontaktoplysninger

Høffdingsvej 36, 2500 Valby - CVR 40651047

Indsamlingsperiode

Fra den 6. maj 2021 til den 6. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Betternow).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2276 Konto 9023564499)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Valby Judoklub. Herunder udgifter til lokaler, mens den positive medlemsudvikling og øvrige aktiviteter mm. genetableres efter nedlukningen grundet Corona.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03615