Usalama

14-07-2021

Kontaktoplysninger

Rudeland 8, 2620 Albertslund, CVR 41230053.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2020 til den 14. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.usalama.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af et børnehjem i det østlige Tanzania. Herunder til istandsættelse af et hus, når huset er fundet samt en fuldtidsbarnepige, fem børnehjemsbørn og en plads til dem på den tilhørende lokale privatskole. Der stræbes efter samlet donationer på minimum 50.000r.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne gemmes til minimumsbeløbet er indsamlet eller doneres til et børnehjem i nærområdet.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til omkostninger forbundet med børnehjemmet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02595